top of page

Een eigen warmte-krachtcentrale

Elektriciteit wordt geproduceerd door elektriciteitscentrales. Tijdens deze productie komt er warmte en CO2 vrij wat niet volledig benut wordt. Seasun kan naast elektriciteit ook warmte en CO2 goed gebruiken. Om die reden maken wij gebruik van een zogenoemde warmte-krachtcentrale.

Deze centrale werkt hetzelfde als een elektriciteitscentrale, maar heeft niet als hoofddoel om elektriciteit op te wekken. De focus ligt bij een warmte-krachtcentrale op het opwekken van warmte en CO2.

Hoe werkt het?

1. Warmte
Aardgas wordt gebruikt om grote verbrandingsmotoren aan te drijven. Deze verbrandingsmotoren zijn met een as gekoppeld aan een generator die elektriciteit opwekt. De motoren worden erg warm en moeten afgekoeld worden, ditzelfde geldt ook voor de rookgassen die uit de verbrandingsmotoren komen. Dit afkoelen gebeurt met CV-water, wat vervolgens opgeslagen wordt in de warmte buffer. In de nacht gaat dit water naar de kassen om deze te verwarmen, omdat voornamelijk ’s nachts extra warmte nodig is.

2. CO2
Tijdens de inzet van aardgas (om de warmte-krachtcentrale aan te drijven) komt er CO2 vrij. Deze CO2 gebruiken wij voor de plantjes in de kas (fotosynthese). Daarmee kan een productieverhoging van maar liefst 35% gerealiseerd worden. Voor de fotosynthese-reactie is zonlicht nodig. Om die reden draait de warmte-krachtcentrale alleen overdag en wordt het water, zoals in de vorige alinea beschreven, opgeslagen in de warmte buffer.

3. Elektriciteit
De elektriciteit die opgewekt wordt gebruiken wij deels zelf, wat we te veel hebben leveren we aan het net. Onze elektriciteitsproductie via de warmtekrachtcentrale is goed voor ongeveer 30.000 huishoudens.

Effect warmte-krachtcentrale
Door gebruik te maken van deze warmtekrachtcentrale besparen we ongeveer 24% op energie t.o.v. wanneer we via een Hoog Rendements CV-ketel onze kassen warm stoken.

bottom of page