Bijbaan

Zaterdagen en vakanties

Op dit moment hebben we genoeg jongeren die ons komen helpen met het oogsten in de kassen.

Ook de wachtlijst staat vol.

Om die reden worden sollicitaties die binnenkomen vanaf 18 mei 2021 niet in behandeling genomen.

Hou onze website en sociale media in de gaten, want zodra we weer jongeren nodig hebben laten we het via deze kanalen weten !